Pazur

Paszporty


Paszporty wydawane są dla zwierząt domowych, towarzyszących - psów, kotów, fretek  -  przemieszczających się w celach niehandlowych.

Celem uzyskania paszportu zaleca się kontakt z lekarzem weterynarii na długo przed planowaną podróżą . W zależności od kraju, do którego chcą Państwo jechać oraz od tego, czy Państwa zwierzę ma ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie lub czy potrzebuje badania krwi, przygotowania do podróży mogą zająć tygodnie, a nawet miesiące. W przypadku podróży w obrębie UE radzimy odwiedzić przychodnię przynajmniej na dwa miesiące przed podróżą, a w przypadku podróży poza UE – nawet wcześniej.

Jakie są wymogi dotyczące podróżowania ze zwierzęciem domowym w obrębie UE?


  1. wszczepiony mikroczip;
  2. ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  3. upłynięcie odpowiedniego okresu po szczepieniu i przed podróżą (przynajmniej 21 dni, z wyjątkiem dawek przypominających),
  4. leczenie przeciwko Echinococcus multilocularis:
  5. nieobowiązkowe dla psów w przypadku podróży do niektórych krajów.


Jakie są wymogi dotyczące podróżowania ze zwierzęciem domowym poza UE?


Muszą Państwo zasięgnąć informacji o wymogach obowiązujących w kraju, do którego odbędzie się podróż oraz o wymogach unijnych obowiązujących po powrocie z tego kraju. Oprócz mikroczipu i ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie, zwierzę może wymagać przed wyjazdem z UE badania próbki krwi pobranej przynajmniej 30 dni po szczepieniu, która musi zostać poddana analizie w zatwierdzonym laboratorium. Zaleca się rozpoczęcie przygotowań na długo przed podróżą – w niektórych krajach przejście tej procedury trwa kilka miesięcy.

Jaki jest minimalny wiek, aby zwierzę mogło podróżować?


W wielu krajach niedozwolone jest podróżowanie ze zwierzęciem domowym w wieku poniżej 4 miesięcy. Aktualnie zwierzę musi mieć co najmniej 12 tygodni, aby można było je zaszczepić przeciwko wściekliźnie do celów podróży. Niektóre kraje akceptują zwierzęta w wieku poniżej 12 tygodni bez szczepienia przeciwko wściekliźnie, ale większość – nie. Jeżeli zwierzę otrzyma szczepienie przeciwko wściekliźnie, które zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu szczepionki wymaga tylko jednej dawki, właściciel może podróżować ze zwierzęciem nie wcześniej niż 21 dni po szczepieniu.