Pazur

Parametry biochemiczne krwiParametr Jednostka Wartość u psa Wartość u kota
ENZYMY
α amylaza U/I < 1650 < 1850
ALT (GPT) U/I < 70 < 90
AP U/I < 160 < 120
AST (GOT) U/I < 50 < 55
CK U/I < 300 < 300
γ GT U/I < 6 < 6
GLDH U/I < 9 < 9
LDH U/I < 100 < 100
Lipaza U/I < 300 < 280
SUBSTRATY
Albumina g/l 25-44 26-56
Bilirubina całkowita mg/dl < 0,2 < 0,2
Cholesterol mg/dl 120 - 391 70 - 151
Fruktozaminy μmol/l < 374 < 340
Kwasy żółciowe μmol/l < 20, po posiłku < 40 < 20, po posiłku < 40
Białko całkowite g/dl 5,4 - 7,5 5,7 - 9,4
Globuliny g/l 25 - 45 28 - 55
Glukoza mg/dl 55 - 110 56 - 124
Mocznik mg/dl 19,9 - 50 30,2 - 68,1
Kreatynina mg/dl 0,4 - 1,4 <1,8
Trójglicerydy mmol/l 18 - 150 18 - 106
ELEKTROLITY
Wapń mg/dl 9,2 - 12 9,2 - 12
Chlorek mg/dl 340 - 400 389 - 460
Żelazo μg/dl 110 - 170 110 - 170
Potas mg/dl 13,7 - 20 13,3 - 18,8
Miedź μmol/l 15,7 - 18,9 13,4 - 16,9
Magnez mg/dl 1,5 - 3,2 1,5 - 3,2
Sód mg/dl 322 - 357 333 - 363
Fosforan mg/dl 2,5 - 5,0 2,5 - 5,9
HEMATOLOGIA
Erytrocyty mln/μl 5,5 - 8,5 5,0 - 10,0
Hematokryt % 37 - 55 28 - 45
Hemoglobina g/dl 12 - 18 9 - 15
Leukocyty tys./μl 6 - 12 6 - 11
Neutrofile segmentowane % 55 - 75 50 - 75
Neutrofile Pałeczkowate % 0 - 4 0 - 4
Limfocyty % 13 - 30 20 - 50
Monocyty % 0 - 4 0 - 4
Eozynofile % 0 - 6 0 - 6
Bazofile % 0 0 - 1
Trombocyty tys./μl 150 - 500 180 - 550
WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE DLA KRWINEK BIAŁYCH
Neutrofile segmentowane G/l 3 - 9 3 - 11
Neutrofile pałeczkowate G/l < 0,5 < 0,6
Limfocyty G/l 1,3 - 6 1 - 4
Monocyty G/l 0,04 - 0,5 0,04 - 0,5
Eozynofile G/l 0,04 - 0,6 0,04 - 0,6
Bazofile G/l < 0,04 < 0,04
Retykulocyty /nl < 60 < 30
PARAMETRY HORMONALNE
T4 μg/dl 1,3 - 4,5 0,9 - 2,9
fT4 Pgmol/l 7,7 - 47,6 6,4 - 33,3
T3 ng/dl 20 - 206 80 - 151
fT3 Pmol/l 3,7 - 9,2 0,8 - 1,4
TSH ng/ml < 0,6 -
TSH μU/ml - < 0,4
Estradiol pg/mg Proestrus: 25-65
Estrus: < 25
Anestrus: < 30
Kastrat: < 10
Samiec: < 15
Guz kom. Sertoliego: >30
Międzyestrus: < 20
Estrus: 20 - 60
Kastrat: < 0,5 (1,0)
Progesteron ng/ml Proestrus: < 1
Estrus: < 30
Owulacja: 5,5 - 12
Anestrus: < 1
Przedowulacyjny: < 1,0
Poowulacyjny: >1,0
Testosteron ng/ml Samiec: 1,5 - 8,5
Samica: < 0,4
Kastrat: < 0,5
Samiec: 2,5 - 7,0
Kastrat: 0,5
Kortyzol ng/ml 5 - 65 3 - 50 (130)
ACTH pg/mg 6 - 58 -
Insulina ng/ml 8 - 25 10 - 30


Króliki, świnki morskie, fretki - parametry hematologiczne krwiParametr kliniczny Jednostka Króliki Świnki morskie Fretki
Erytrocyty mln/μl 4,5 - 8 4,51 - 6,36 7,4 - 13,1
Hematokryt % 36 - 55 39 - 55 42 - 68
Hemoglobina g/dl 11,3 - 17,1 11,7 - 16,9 13,0 - 20,9
Leukocyty tys./μl 3,0 - 11,9 2,9 - 14,4 3,0 - 15,2
Neutrofile segmentowane % 15 - 60 12 - 62 19 - 79
Neutrofile pałeczkowate % 0 0 - 1 0 - 2
Limfocyty % 32 - 81 28 - 84 16 - 75
Monocyty % 0 - 12 0 - 9 0 - 7
Eozynofile % 0 - 1 0 - 14 0 - 6
Bazofile % 0 - 7 0 - 2 0 - 2
Trombocyty tys./μl 193 - 725 273 - 745 297 - 910


Papugi - parametry hematologiczne krwiParametr kliniczny Jednostka Papugi mniejsze Amazonki
i gatunki pokrewne
Papugi duże
Erytrocyty T/l 3,2 - 4,8 1,8 - 2,6 2,7 - 3,6
Hematokryt I/l 0,48 - 0,58 0,44 - 0,55 0,43 - 0,51
Hemoglobina g/l 138 - 168 135 - 200 142 - 171
Leukocyty G/l 1,0 - 7,7 1,5 - 11,6 3,3 - 10,3
Limfocyty % 58 - 68 33 - 43 36 - 37
Monocyty % 12 - 19 0 - 2 0 - 1
Eozynofile % 1 - 4 2 - 4 2 - 3
Trombocyty G/l 34 - 38,4 - 46 - 49