Pazur

LinkiGłówny Inspektorat Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/
Główny Inspektorat Sanitarny http://gis.gov.pl/
Państwowy Zakład Higieny http://www.pzh.gov.pl/
World Health Organization http://www.who.int/en/
Krajowy Ośrodek Referencyjny
ds. Diagnostyki Zakażeń
Ośrodkowego Układu Nerwowego
http://www.koroun.edu.pl/
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów http://www.microbiology.pl/
The Merck Veterinary Manual http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.html
Centers for Disease Control
and Prevention
http://www.cdc.gov/