Pazur

System elektronicznej identyfikacji zwierząt MIKROCHIPPsy, koty i fretki muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu (transpondera) - systemu identyfikacji elektronicznej. Jest to urządzenie o częstotliwości radiowej, o wymiarach 2,12mm x 12mm, umieszczone w igle do iniekcji. Odczytanie informacji umożliwia odpowiedni czytnik - zgodny z normą ISO 11785, która określa struktury kodu identyfikacyjnego. Unikalny, wielocyfrowy kod w krajach europejskich ma 15 cyfr i składa się z trzech części. Pierwsze 3 cyfry to kod współdzielony, kod kraju lub kod producenta. Kolejne 3 cyfry to kod producenta, natomiast ostatnie 9 cyfr to unikalny numer mikroczipa.

Przykładowe kody krajowe mikroczipów:
Polska - 16, Austria - 036, Francja - 250, Niemcy - 276, Wielka Brytania - 826.

Aplikacja czipu pod skórę zwierzęcia wykonywana jest podczas standardowej wizyty czy konsultacji (nie wymaga znieczulenia). Po aplikacji kod umieszczony w czipie rejestrowany jest przez nas w europejskiej elektronicznej bazie danych (safe-animal). Jest szczególnie przydatny podczas zaginięcia zwierzęcia.